BEDRIFTSBESØK Sagli Elektro

El-bransjen er i stadig utvikling!
I førsteetasjen på Gammelbrannstasjon finner vi blant annet firmaet Sagli Elektro AS. Jeg fikk meg en prat med grunnleggeren Torkil Sagli.

 

Hvor mange ansatte har dere?
- Per i dag har vi fem ansatte.


Hva driver bedriften med?
- Oftest installasjon i privatmarkedet, men også hos noen næringsvirksomheter her i Aure, Smøla og Halsa.


Nyheter! Skjer det noe nytt hos dere?
- Alt skal jo elektrifiseres og automatiseres, så det er stadig nye produkter og ting en må sette seg inn. Som for eksempel elbil-lading, solcelleanlegg, smarthus etc.


Hvor gammel er bedriften?
- Bedriften ble opprettet i 2002, så i år er den atten år.


Har bedriften noen utfordringer?
- Å ha nok kvalifiserte arbeidere, både å beholde og rekruttere kvalifiserte arbeidsfolk kan være en utfordring. Og for tiden så er også pandemien også utfordring for oss, som for mange andre.


Hvis du hadde vært ordfører for en dag, og fikk bestemme en endring, hva ville du prioritert for Aures næringsliv?
- Da ville jeg sørget for at kommunale anbudsprosesser hadde tatt mye mer hensyn til lokalt næringsliv. Altså at lokalt næringsliv kunne kommet i posisjon for å kunne være med i anbudskonkurransen. For slik som det gjøres nå, kjøres anbudene som totalentrepriser, og da er det vanskelig for små bedrifter å delta i denne konkurransen.

 

Foto og intervju av Thea Nedresæter

0