Grønt Industriløft Møre og Romsdal

er nå lansert.

 

"Dersom Møre og Romsdal skal lykkast med grøn omstilling, må vi bygge på allereie sterke næringar og verdsleiande kompetanse. Og vi må samarbeide systematisk, enda meir enn før."

 

Det er konklusjonen frå Ernst & Young (EY), som på oppdrag frå Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon Norge har laga næringsanalysen «Grønt industriløft Møre og Romsdal». Analysen er ei kartlegging av regionale konkurransefortrinn, men også barrierar for ei grøn omstilling og -næringsutvikling i fylket.

 

Du kan lese mere om saken på hjemmesiden til Møre og Romsdal fylkeskommune.

0