Bedriftsbesøk Sletta Verft

Vi har tatt turen til Mjosundet og Sletta Verft.

 

Ved kaia ligger "Multi Comander" , som snart er klar for overlevering. 
I tillegg ligger det 4 tilsvarende båter der ved kai og i dokk, pluss en oppdrettsbåt som ikke har kommet lengre enn til hallen enda. Det er ikke mangel på jobboppdrag , men de har som flere andre bedrifter i kommunen vanskeligheter med og få tak i nok kvalifisert arbeidskraft. 

Vi fikk omvisning og en prat med daglig leder Kåre Sletta og Ronny Haltbakk

 

Hva er navnet på bedriften?

Sletta Verft AS

 

Hvor mange ansatte er dere?

Vi er 40 ansatte.

 

Hva driver bedriften med?

Vi bygger skip til havbruksnæringa i stål og aluminium. Ellers utfører vi service og reparasjonsarbeid på yrkesbåter.

 

Hvor gammel er bedriften?

Sletta Båtbyggeri etablert i 1946. Feiret 75 års jubileum i fjor.
Sletta Verft ble etablert i 2003.

 

Nyheter! Skjer det noe nytt hos dere?

Omlegging til det grønne skiftet. Skip som før gikk på dieselmotor går nå batteri. Vi har i dag ingen kontrakter på fartøy som kun går på diesel.
Ellers har vi akkurat investert i en ny tårnkran.

 

Hva er utfordringene for bedriften?

Mangel på kvalifisert arbeidskraft. Slik situasjonen er nå er vi helt avhengig av å leie inn arbeidskraft fra bemanningsbyrå i tillegg til våre faste ansatte.

 

Hvorfor meldte du din bedrift inn i ANF?

Vært medlem siden slutten av 90 tallet tallet da vi så på det som en naturlig arena for å styrke næringslivet i Aure på tvers av bransjer.

 

Hva kunne du tenkt deg at ANF jobbet mer med/ blitt bedre på?

Relevante kurs for mekanisk industri.

Uformell møteplass for næringslivet.

 

Hvis du hadde vært ordfører i Aure for en dag og fikk bestemme en endring, hva ville du prioritert for næringslivet?

Har sterkt ønske om at veinettet i kommunen blir oppgradert. For vår del tenker vi mest på veien innover til oss, men vi registrerer at deler av hovedveiforbindelsen nordover er i dårlig forfatning.

 

 

0