Rapport - Ny fornybar Aure

Kystkrafta presenterte resultatene i mulighetstudie - ny fornybar energi 

 

 

 

Tidspunkt: 18 januar Kl. 19.00

Sted: Aure Gjestegård

 

 

Styringsgruppe:

· Per Oterholm - Møre og Romsdal fylkeskommune

· Ivar Torset - Aure kommune

· Arve Goa - Tjeldbergodden Utvikling 

· Jan Einar Gjerde - Aure Næringsforum

 

Prosjektledelse:

· Nils Erik Pettersen - Ocean Network (ON)

 

Sponsorer prosjektfinansiering:

· Møre og Romsdal fylkeskommune, Aure kommune, Tjeldbergodden Utvikling, Equinor

 

Ny fornybar - målsetting:

 • Avdekke potensial for ny fornybar produksjon og energiøkonomisering i Aure
 • Realistiske alternativer 10 - 15 års sikt anses å være
  •  Vannkraft
  • Landbasert vind (småskala/park)
  • Solkraft (småskala/park)
  • Biogass (småskala/storskala)
  • ENØK - potensial overslag basert på nøkkeltall

 

 

Litt bakgrunnsinformasjon:

 

Last ned hele rapporten her!
0