Bedriftsbesøk Tømmervåg Tre AS

Trefjøs på samlebånd hos Tømmervåg Tre på Tustna!


Vi har snakket med Johan Tømmervåg, daglig leder ved Tømmervåg Tre AS.


Hvor mange ansatte har dere?
- Vi er to ansatte i tillegg til meg, pluss at vi har innleide i perioder.


Hva driver bedriften med?
- Etter at Innovasjon Norge økte støtten for driftsbygninger i tre (på grunn av klimahensyn) har vi hatt en voldsom vekst i fjøsbygging. Vi leverer fem fjøs i 2020. Tidligere har det vært alle slags bygninger og strukturer i tre, basert på lokalt råstoff.


Nyheter! Skjer det noe nytt hos dere?.
- Vi skal bygge fyringsanlegg i vinter! I produksjonen vår her så blir det uendelig mengder med restmateriale, dette skal vi kverne opp til flis og bruke til oppvarming i produksjonslokalet og andre bygninger.


Hvor gammel er bedriften?
- Tømmervåg tre ble stiftet som aksjeselskap i 2011, men jeg har holdt på med dette som et enkeltpersonforetak siden ca. 1996.


Har bedriften noen utfordringer?
- Utfordringene vi har kan vi kalle for “voksesmerter”, vi driver med noe nytt som er for oss veldig stort, altså store prosjekter i forhold til det vi har gjort før.


Hvis du hadde vært ordfører for en dag, og fikk bestemme en endring, hva ville du prioritert for Aures næringsliv?
- Det viktigste en kommune kan gjøre for næringslivet er å etablere og holde nivået på basistjenestene sine slik som skole, barnehage, helse osv. så bra som overhodet mulig. Det er det som gjør at folk vil trives og vil bo her, og at næringslivet fungerer. Det er jo fint, flott og kjekt med disse tilskuddene, men når alt kommer til alt, så er det dette som telles.


(Tekst og bilde av Thea Nedresæter)

0