Velkommen til Aure pakke!

Aure kommune tar grep for å få flere til å bosette seg og få barn i kommunen.

Næringslivet i kommunen oppfordres til å bidra!

 

 

Siden 2006 har det vært negativt fødselsoverskudd i Aure, bortsett fra 2009, da det var et fødselsoverskudd på åtte og i 2012 da det var null. Befolkningsstatistikk for kommunen viser også at flere har flyttet ut enn inn de tre siste årene.

 

Dette har ført til at folketallet i kommunen har gått ned med over hundre personer i perioden, og ligger i dag på 3.507 innbyggere.

 

En annen årsak er stopp i mottak av flyktninger.

 

– Den perioden vi mottok flyktninger var det stabilt og litt økende folketall. Aure kommune gjorde vedtak i Moria-saken, og vi ba om å få bosette flyktninger. Dette var først og fremst for å hjelpe mennesker i nød, men vi trenger innbyggere og har en tjeneste oppe å gå, så dette var også et forsøk på å øke folketallet, sier ordfører Hanne-Berit Brekken.

 

Kommunestyret har vedtatt å anmode regjeringen om å legge til rette for et større uttak av flyktninger fra Moria. I tillegg har kommunestyret vedtatt å kontakte UDI med tilbud om at Aure kommune kan bosette inntil 20 flyktninger fra Moria eller andre lokasjoner på ordinære vilkår for mottak av flyktninger.

 

Velkomstgruppe
Kommunestyret har nå vedtatt å danne en egen velkomstgruppe og en velkomstpakke som skal tilbys nye innbyggere. I vedtaket heter det at:

 

«Kommunestyret oppretter ei velkomstgruppe som skal ha ansvar for å gi nye innbyggere i Aure kommune en god velkomst til kommunen vår. De skal ta kontakt med alle innflyttere og dele ut en velkomstpakke til alle innflyttere og alle nyfødte babyer».

 

Ordfører Hanne-Berit Brekken, som sitter i velkomstgruppa, mener det handler om å være offensiv og vise fram hvilke tilbud som finnes i kommunen.

 

– Innflytterne skal føle seg ønsket og bli godt møtt. Det handler om å gi en fin start – og å integrere innflytterne på en god måte. Som et minimum skal alle få et velkomstbrev fra ordføreren og et sett av informasjonsbrosjyrer som viser det vi har. For eksempel Kyststreif, idrettslag og andre kulturtilbud.

 

Velkomstpakken skal som en minimum bestå av en Aure kommune-kopp, en Aure kommune-penn, Aure kommune-drops, informasjonsbrosjyrer og et velkomstkort fra ordføreren.

 

Gratis barnehage?
Velkomstgruppa har ansvar for å for å sy sammen en pakke med minimumsliste og andre tiltak.

 


– Ja, nå skal vi sette oss ned å finne gode tiltak i velkomstpakken. Det kan for eksempel samarbeides med næringslivet som kan gi gavekort. Men alle tiltak som koster kommunen penger må behandles i kommunestyret. Det kan dreie seg om kinobilletter eller bruk av anleggene i Aure arena. Gratis barnehageplass og gavekort til alle nyfødte kan også være med i pakken. Men kostnadskrevende tiltak må utredes først. Vi er i en økonomisk krevende situasjon og kan ikke bruke de store beløpene. Det handler først og fremst om å vise seg fram for nye innbyggere, og at de skal føle seg sett av kommunen.

 

Stine Wigum (Sp) sitter også i velkomstgruppa som skal sy sammen velkomstpakken.

– Vi ønsker bruke offentlige kroner for å vise at vi er en attraktiv kommune å bosette seg i. Men nå skal vi først og fremst sette oss ned i gruppa for å utarbeide forslag, sier Hagen.

 

– For min del håper jeg at vi kan tilby gratis barnehageplass i en periode. Men også andre tiltak som treffer andre grupper, som for eksempel skoleungdom som har flyttet ut og vil tilbake, og for eksempel et tilbud til høyt utdannede personer der vi kan bidra til å redusere studiegjelda, foreslår Hagen.

 

Næringslivet på laget
Hagen mener også det er viktig å få med seg næringslivet.

– Intensjonen er at dette skal bidra til økt befolkningsvekst og at Aure kommune får et konkurransefortrinn sammenliknet med omkringliggende kommuner både i forhold til internt rekrutteringsbehov (sykepleiere, helsefagarbeidere, lærere, osv.), men også og med tanke på at folk ønsker å bosette seg i vår kommune når privat næringsliv rekrutterer, sier Hagen.

 

Ordfører Brekken vil også ha fokus på utflyttede studenter.

– Vi har bedrifter som trenger lærlinger, og i kommunen har vi flere lærlingstillinger enn søkere. Derfor er det blant annet viktig at studenter kommer tilbake og blir værende. Her må vi være offensive og vise hva kommunen har.

 

Planen er å starte opp med ordningen fra 1. januar.

 

Kilde: Tidens Krav 2 desember 2020

0