Bedriftsbesøk Midt-Norsk Bygg og Eiendom AS

Entreprenørfirma på Tustna

 

Siden oppstarten i 2012 har MNBE as hatt tilhold i "de gamle neaslokalene" på Leira på Tustna.

 

Etter at daglig leder Reidar Alsvik tok over den jobben i 2018, har de også fått et par kontorer i kronullfabrikken i Kristiansund.

 

Vi stakk en tur innomfor for en prat en dag han hadde kontordag på Tustna.

 

 

Hva er navnet på bedriften?

Midt-Norsk Bygg og Eiendom AS

 

Hvor mange ansatte er dere?

Akkurat nå er vi 28 stk.

 

Hva driver bedriften med?

Vi er et byggefirma som i hovedsak leverer overbygg bestående av stålkonstruksjoner med sandwichplater på vegger og tak. Vi prosjekter, skaffer materialene og monterer. Byggene kan være fjøs, maskinhaller, lagerhaller, produksjonshaller, salgslokaler eller ha annet formål. Vi utfører både totalentrepriser og underentrepriser.

 

Hvor gammel er bedriften?

Den ble stiftet i mai 2012.

 

Nyheter! Skjer det noe nytt hos dere?

Det har vært god aktivitet de siste åra med stadig nye prosjekter. I januar starter vi på et stort og krevende oppdrag for Consto på Hitra. Vi har ikke jobbet sammen med dem i slik størrelsesorden før, men det er allerede utført mye prosjektering sammen og vi er så langt godt fornøyde med samarbeidet. Bygget skal tjene oppdrettsnæringen og dette er et marked vi gjerne betjener mer.

 

Ellers vil 2023 også medføre nye samarbeid på landbrukssiden. Cirka halvparten av vår omsetning har vært på landbruksbygg så det skal bli spennende å se utviklingen her.

 

Hva er utfordringene for bedriften?

På kort sikt er det å håndtere prisstigning og vanskelig materialtilgang i et marked hvor veksten avtar eller flater helt ut. Når rente og andre kostnader samtidig går opp, vil det være mer krevende å få lønnsomhet både for byggherre og entreprenør. I tillegg er rekruttering av fagarbeidere problematisk.

 

På lengre sikt vil krav til digitalisering og miljøvennlige løsninger bety at kompetanse må heves og metoder for planlegging, prosjektering og gjennomføring endres. Bygg skal være klimanøytrale og miljøvennlige samtidig som byggeplasser og transport skal ha minimalt med forurensende utslipp.

 

Hva skal til for at du/dere melder din/deres bedrift inn i ANF?

MNBE er en bedrift som utfører oppdrag over hele landet. Vi har hatt nok med å håndtere dette og har vel ikke vurdert medlemskap i næringsforeningen så mye. Vi har hatt lite tid til å bidra i særlig grad og tilsvarende har vi heller ikke sett tilstrekkelig nytte av å være med i foreningen. Vi får sette oss bedre inn i foreningens arbeid og gjøre en ny vurdering etter hvert.

 

Hva kunne du tenkt deg at ANF jobbet mer med/ blitt bedre på?

Jeg vet for lite om hva som har blitt gjort fram til nå til å komme med forslag til endringer. Et generelt synspunkt er at næringsforenings arbeid i stor grad vil måtte forholde seg til kommunen og dens oppgaver og virkemidler. For at foreningens aktivitet skal bli mest mulig håndfast, tror jeg derfor at det er viktig å avklare hverandres roller og oppgaver i forhold til næringsutvikling så godt om mulig.

 

Hvis du hadde vært ordfører i Aure for en dag og fikk bestemme en endring, hva ville du prioritert for næringslivet?

Både næringslivet og alle andre må innse at vi ikke lenger kan forbruke og ødelegge ressurser på samme måte som fram til nå. Vår felles jordklode har alvorlig pustebesvær hvor dyreliv og naturmangfold ødelegges hver eneste dag. Nå må det prioriteres at det også er levelig her om et par generasjoner. Det krever en ny livsstil og en rettferdig fordeling av verdens ressurser hvor vi høster av overskudd framfor å forbruke ressurser som ikke kan fornyes.

Som ordfører (eller det må kanskje en diktator til) ville jeg derfor bestemt at alle vedtak heretter skal være bærekraftige og holde seg innenfor jordklodens tålegrenser.

 

0