Kommunal planstrategi 2024-2027

Høringssvar fra ANF

 

Kommunestyret vedtok før jul og legge forslaget til planstrategi ut til høring.

 

ANF valgt å sende inn tre høringssvar:

Landbruksplan

Områdereguleringsplan Aure sentrum

Kraftsituasjonen

 

Her kan du lese Aure Næringsforums høringssvar til Kommunal planstrategi 2024-2027

Høringssvar kraft
0