Sikre robust og fremtidsrettet strømforsyning til regionen

ANF har siden 2020 engasjert seg for å sikre robust og fremtidsrettet strømforsyning

 

 

ANF har siden 2020 engasjert seg for å sikre robust og fremtidsrettet strømforsyning til regionen. Vi har samarbeidet med andre næringsforeninger i området siden det er viktig at hele regionen blir styrket for å ta del i det grønne skiftet og vi står sterkere gjennom samarbeid om slik fundamental infrastruktur.

 

 

ANF sin første prioritet har vært en kystlinje med 420 kV nett fra Snildal til Fræna som ville kunne gi hele regionen et fremtidsrettet energinett. Statnett valgte i januar 2022 dessverre å ikke gå videre med dette alternativet.

 

I Statnett sin nettutviklingsplan (https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/planer-og-analyser/nettutviklings-og-investeringsplan/ ) ligger det nå inne en 420 kV ringlinje Snildal - Tjeldbergodden – Surna som realiseres i 2040.

 

En slik utbygging er av Statnett forutsetter at det er konkrete prosjekter som utløser behov for en slik linje og at det betales for videre utredninger samt anleggsbidrag for utbygging.

 

Dette er en klassisk catch-22 (høna eller egget) hvor realisering av industrietableringer krever at det er tilstrekkelig tilgang på energi og at nettutbygging krever at det er behov for strøm, utfordringen er at en slik nettutbygging tar ca 10 år fra man søker nettilknytning til et slikt nett er ferdigbygd.

 

Bedrifter som utvikler industri har svært sjelden mulighet til å prioritere prosjekter som har tidshorisont på minimum 10 år før produksjon kan starte. Det betyr at industrietableringer vil foretrekke lokalisering hvor det tilgjengelig strøm innen en kortere tidsperiode.

 

ANF har sammen med Aure Kommune nylig hatt dialog med Statnett for å utforske mulig måter for å forsere nødvendig utredningsarbeid (BP1 & BP2) slik at når det kommer opp konkrete energikrevende prosjekter for etableringer i regionen kan man korte ned tiden det tar for etablering av nett til selve anleggsutbyggingen.

 

Det var og foreslått at man via samarbeidsmodeller i regionen kunne finansiere videreutvikling av konsept og løsning samt konsesjonssøknad. Dessverre har Statnett, per nå, ikke mulighet til å starte videre utredningsarbeid før en industriaktør forplikter seg til å betale anleggsbidrag.

 

ANF har gitt innspill til, og håper, at Strømnettutvalget (Nakstad utvalget) https://stromnettutvalget.no/ vil kunne foreslå nye prosesser og finansieringsmåter for å løse denne Catch-22 problematikken.  

 

0