Desemberkonferansen 2023

Tema: Våg å tenke nytt

 

 

På programmet finner du tidsaktuelle temaer rettet mot en bransje i rivende utvikling,
og her er innlederne du møter torsdag 7. desember i Kristiansund.

Konferansen er en av energibransjens ettertraktede møteplasser, og vi har med oss aktører opptatt av å finne gode
og bærekraftige løsninger, når vi møtes for å utveksle erfaringer og få nyttig informasjon. 

Hit kommer beslutningstakere fra energi-/operatørselskaper, leverandør-/serviceindustri, bank/finans, politikk og myndigheter m. flere.

Vi i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS håper å få ønske deg vel møtt!

Klikk her for å se programmet og for å melde deg på Desemberkonferansen.

 

Aktuelle og sentrale bidragsytere i 2023:  

 

Kjell Neergaard, ordfører i Kristiansund kommune ønsker vel møtt
Astrid Bergmål, statssekretær Olje- og energidepartementet
Torgeir Stordal, oljedirektør Oljedirektoratet
Irene Rummelhoff, konserndirektør Equinor ASA
Ann Myhrer Østenby, seksjonssjef Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE)
John E. Stangeland, konsernsjef NorSea Group
Egil Tjåland, generalsekretær Norsk forum for Marine Mineraler/NTNU
Kristin F. Kragseth, CEO Petoro AS
Julie Wilhelmsen, forsker 1 Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
Grete Birgitte Haaland, SVP Operation North Equinor
Martin Borthne, driftsdirektør Neptune Energy Norge
Tor Bjerkestrand, SVP Operations OKEA ASA
Bjørn Melaa, direktør for Marked og forretningsutvikling A/S Norske Shell
Lars Drage, prosjektdirektør Berling OMV
Tom Storvik, direktør for prosjekter i Skarv-området Aker BP
Daniel Ørbeck, produksjonsdirektør og Rikke Tittel, prosjektleder Wintershall Dea
Ulf Rosenberg, selvstendig kommunikasjonsrådgiver, er dagens møteleder
 

Sagt om hva man likte på Desemberkonferansen 2022:  

Svært godt balanserte foredrag, bra sosialt, god stemning.
Det er formelt uformelt, gjennomtenkte programbolker og pauser, gode foredragsholdere og her er god fordeling av kjønn.
Konferansieren var ikke bare en som passet tiden, men stilte gode spørsmål fordi han er så kunnskapsrik, utrolig flink. Energi vil bli mangelvare, og dette kom godt frem.
Intimt og føler meg velkommen.

0