Aure bonde- og småbrukarlag

Kontaktperson: Kristian Ormset

 

kristian@ormset.no

92 86 74 02

Økt matproduksjon, næringsutvikling, lokal foredling, god dyrevelferd og levende kulturlandskap.

0