Aure bonde- og småbrukarlag

Landsbruksorganisasjon

 

Kontaktperson: Kristian Ormset

Epost: kristian@ormset.no

Tlf: 92 86 74 02

 

Småbrukarlaget

Facebook

 

Rekoringen Aure

 

 

Økt matproduksjon, næringsutvikling, lokal foredling, god dyrevelferd og levende kulturlandskap.

 

Vi arbeider for norsk mat i et evighetsperspektiv og et levende landbruk basert på norske ressurser.

 

0