Aure og Tustna Bondelag

Landbruksorganisasjon

 

Kontaktperson: Hans Olav Husby

Epost: hans.olav.husby@gmail.com

Tlf: 97045623

 

Hjemmeside

 

 

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet.

Øke den bærekraftige matproduksjonen og sjølforsyninga basert på norske ressurser.

 

 

FAKTA OM NORGES BONDELAG:
- Norges Bondelag er den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket.
- Vi har over 62.000 medlemmer.
- Vi er en sterk organisasjon med over 500 lokallag og 16 fylkeslag.

0