Camilla Espetvedt og Sigurd Jan Wessel bygger for framtida!

På gården Ledal ved Ledalsvannet i Kjørsvikbugen har familien Espetvedt/Wessel tatt valg som har stor betydning for familien i generasjoner. Nytt supermoderne melke produksjonsfjøs med teknologi og fasiliteter som møter framtidas krav, stod ferdig klart til innflytting første tirsdagen etter påske 2020.

 

Melkeproduksjon har det vært på gården i alle tider, men med en driftsbygning som var godt brukt og ikke teknologisk fremtidsrettet stod neste generasjon over et valg – bygge nytt eller slutte med melkeproduksjon. Heldigvis for Aure valgte Camilla og Sigurd Jan å satse videre som melkeprodusenter og bli del av et offensivt Aure-landbruk som de siste årene har hatt en veldig god utvikling med flere nye fjøs.

 

I 2003 ble den første melkeroboten satt i drift i Aure som den første i Møre og Romsdal. I dag er det mange melkeroboter rundt om i kommunen, og det viser at bøndene i kommunen er innovative og vil satse på fremtiden som melkeprodusenter og er med å bekrefter at melkeproduksjon er en viktig næring for Aure!

 

 

Camilla og Sigurd Jan har lenge hatt ønske om nytt og fremtidsrettet fjøs, men på grunn av sykdom i familien ble ikke fjøsdrømmen gjennomført så raskt som først tenkt. En annen årsak er valg av tomt. På Nord-Vestlandet er det viktig å bevare den dyrka marka som finnes, og det ble derfor bestemt at fjøset skulle plasseres nært tunet på gården i et område som ikke reduserte gårdens resurser. 

 

Camilla og Sigurd Jan er som den gamle fiskerbonden – har flere næringer i kombinasjon, og som entreprenør med egne maskiner og utstyr var dette til god nytte da ca 45 000 m3 fjell ble sprengt ut og tomt skulle klargjøres for bygging– en formidabel jobb!

 

Høsten 2019 ble grunnmur og plate støpt og vinteren/våren 2020 ble bygget reist og innredning montert. Hele familien (store som små) samt venner og slekt deltok i innspurten og første tirsdagen etter påske 2020 kunne de første kyrne finne sin plass i nyfjøset.

 

Camilla som er den som har det daglige ansvaret for stell og drift av fjøset satte klare krav på løsningene som ble valgt. Dyrevelferd samt gode, lettvinte og praktiske løsninger var viktigst, men momenter som fjøslukt ble også vektlagt relativt høgt! Resultatet ble et flott fremtidsrettet kaldfjøs med naturlig ventilasjon der dyr og famile trives!

 

Av tekniske løsninger kan nevnes:

Lely Astronaut A5 melkerobot, Lely Discovery (møkk, skraperobot) , Lely Calm (kalvedrikkautomat), Suding spalter, Suevia drikkekar, Kraiburg KKM LongLine båsmatter, Jourdain innredning, 2 stk. Kraftforsilo a 20 m3 og forskruer.
Agrilight belysning og naturlig ventilasjon fra Arntjern med gardin og lysmøne.

 

 

Gode grunner til at Norge trenger bonden:

  • Du og jeg får trygge råvarer av kvalitet i verdensklasse
  • Landet beholder evnen til å forsyne seg selv med mat i situasjoner hvor import fra utlandet er vanskeligere enn i dag
  • Våre råvarer og vårt dyrefôr er produsert uten genmodifiserte organismer (GMO) og vekstfremmende hormoner
  • Vi har blant de laveste forekomstene av salmonella i Europa, og klart lavest antibiotikabruk i matproduksjonen
  • Råvarer fra bonden er avgjørende for at norsk matindustri kan omsette for over 160 milliarder i året
  • Vi får muligheten til å ha et sunt kosthold basert på spennende norske råvarer
  • Landbruk gir grunnlag for friluftsliv og turisme. Tusenvis av sau, kyr og geiter på beite gir åpent landskap, gårdsveier, stier og bjelleklang
  • Bruk av jorder og skog gir et variert og vakkert landskap over hele landet
  • Bonden legger til rette for jakt, fiske og hytteliv, og sørger for at vi kan kjøpe ved og juletrær
0