Fylkesstrategi for miljø, klima og energi

offentlig høring.

 

 

 

 

Møre og Romsdal fylkeskommune har det siste året jobbet med en ny fylkesstrategi for miljø, klima og energi. Strategien skal gi retning for hele fylket, ikke bare for fylkeskommunen.
Fylkesutvalget vedtok i møte 28. november (sak U-162/22) å legge strategien ut på offentlig høring.

 

Aure Næringsforum kommer til å gi et høringssvar og oppfordrer medlemsbedriftene våre til å komme med innspill til oss innen 15. januar.

 

Innspill sendes til post@aureforum.no

 

Fylkesstrategi for miljø, klima og energi 2023-2026 - Utkast
0