Hitra-Aure Ferge

Næringsforeningene i regionen har i flere år ønsket etablering av fergeforbindelse mellom Aure og Hitra.

 

 

 

Næringsforeningene har i samarbeid sendt vedlagte uttale ad fergeforbindelse Aure – Hitra til Trøndelag Fylkeskommune og politikere i Fylkestinget i forkant av behandling av budsjett for 2023. ANF sendte lignende (også vedlagt) uttale til Møre og Romsdal fylkeskommune i november.

 

Dette vil bidra til ytterligere verdiskapning i Lakseregionen og er fornuftig bruk av midler fra Havbruksfond.

 

Næringsforeningen ber om at fergeforbindelse prioriteres og ferge er i drift tidlig 2024.

 

 

0