Hydrogen-seminar

Lina Vassdal, rådgivar - energi og grøn omstilling, kompetanse- og næringsavdelinga i Møre og Romsdal Fylkeskommune inviterer til Hydrogen-seminar den 27 mai Kl 09.00 - 11-00

 

Vi ønskjer å blåse liv i møteserien «Berekraftig energiframtid».  Først ut er hydrogen. På grunn av korona-restriksjonar blir dette eit webinar, og så vil det kome eit større arrangement til hausten.

 

Program

9.00 - 9.25 Velkommen og hydrogen-intro v/Lina Vassdal, Møre og Romsdal fylkeskommune og Jan Carsten Gjerløw, Norsk hydrogenforum

 

9.25 – 9.35 Orientering frå det nystarta elektrolysørselskapet Hystar  v/Magnus Thomassen, Hystar

 

9.35 – 9.50 Nyheiter om maritim transport og ny brenselcelle v/ Kristina Juelsgaard, Ballard

 

9.50 – 10.00 Pause

 

10.00 – 10.20 Nullutslepp i Storfjorden og forprosjekt for EU-søknadar innan maritim sektor v/ Kristian Vik, Doxacom

 

10.20 – 10.35 TBA

10.35 – 10.50 Orientering om aktuelle søkemoglegheiter for hydrogenprosjekt v/Anita Fossdal, Enova

 

10.50 – 11.00 Oppsummering og input frå deltakerne om kva dei vil høyre meir om ved ein større fysisk konferanse til hausten 

 

Tenker du dette er interessant så meld deg på her:

https://mrfylke.no/kalender/regional-og-naering/hydrogen-seminar

 

0