Kjære bedriftseiere i Aure!

Aure Næringsforum ønsker med dette å fortelle deg hva Aure Næringsforum er, hvilke fordeler du har som medlem og kan få ved å bli medlem.

 

Litt historie:

I mange år har Aure Næringsforum hatt egen ansatt daglig leder og kontor i Gammelbrannstasjonen i Aure sentrum, men i 2019 besluttet Aure kommune å kutte økonomisk støtte til Aure Næringsforum for å bygge opp næringsavdeling i egen organisasjon, Aure Vekst med egen næringssjef og stab.

 

Dette resulterte i at Aure Næringsforum på årsmøte i 2020 vurderte sammenslåing med Kristiansund næringsforum (KNN), noe som ville bety slutten for et eget næringsforum i Aure.

 

Årsmøtet 2020 så fordelen med å ha et eget uavhengig bedriftsforum i Aure, og besluttet derfor videre drift. Nytt styre ble valgt med mandat til å tenke nytt, jobbe digitalt og være et samlende forum for bedriftene i Aure.

 

Våre målsetninger er:

 • Bringe mennesker og bedrifter sammen for å skape verdier og utvikling gjennom samhandling
 • Legge til rette for kompetanseheving og verdiskapning gjennom utviklingsprosjekter og innovative samarbeid mellom bedrifter i Aure
 • Søke lokalt og regionalt samarbeid, stimulere til økt innovasjon og nyskapning
 • Være et tydelig talerør mellom  næringsliv og Aure kommune
 • Arrangere fysiske dialogmøter vår og høst

 

De viktigste sakene vi har jobbet med etter at nytt styre ble valgt 27. mai i år er:

 • Skape en nyhetskanal for næringslivet gjennom Aure næringsforums facebook, instagram og hjemmeside
 • Profilering av bedrifter gjennom aktive bedriftsbesøk
 • Innspill angående samferdsel, bla ferge Hitra-Kjørsvikbugen, hurtigbåttilbudet, Aresvik-ferga
 • Hjorteprosjektet​, et utviklingsprosjekt for næringsutvikling basert på jaktopplevelser og bruk av viltkjøtt, i tråd med regjeringens og Innovasjon Norges utredninger
 • Videreført reiselivsprosjektet i samarbeid med Kyststreif, et utviklingsprosjekt for reiseliv, kunst, kultur og lokalprodusert mat​ i Aure kommune
 • Oppdatering av nettsiden www.aureforum.no
 • Tatt initiativ til prosjekt for økt verdiskapning i hyttemarkedet
 • Vært tilrettelegger i dialogmøte for næringsutvikling
 • Tatt initiativ til samarbeid med nabokommunenes næringsforeninger
 • Dialoger med kommuneledelse og politikere for å fremme næringslivet i Aure (anbudsprosesser, næringsplan)

 

Ønsker du som selvstendig næringsdrivende i Aure å være en del av et forum som i fellesskap kan bidra til at vi får økt vekst og bedre samhandling, så meld deg inn nå. Vi står sterkere og kan oppnå mer når vi er mange. Ingen bedrift er for liten – ingen for stor. Aure Næringsforum jobber for og med alle!

 

Kontingent:

Kontingenten består av et servicebidrag og et årsverk bidrag.

Servicebidrag:            Kr 550,-

Pr. årsverk:                 Kr 550,-

11 - 20 årsverk           Kr 7 500,-

21 - 50 årsverk           Kr 10 000,-

51 - 100 årsverk         Kr 12 000,-

Over 100 årsverk       Kr 15 000,-

 

Innmelding gjør du enkelt på vår hjemmeside!

Medlemmer som ønsker å engasjere seg i næringsforumet er veldig velkomne til å ta kontakt med noen i styret.

 

 

Ønsker med dette alle næringsdrivende i Aure en riktig God Jul og Godt Nytt År!

 

Mvh

Styret i Aure Næringsforum

 

Leder:                         Monika Wessel

Styremedlem:             Hans Ramsvik

Styremedlem:             Erik Olufsen

Styremedlem:             Ingmund Bakk

Styremedlem:             Jan-Einar Gjerde

 

 

 

 

0