Kraftsamling Tjeldbergodden

Tid: Onsdag 28. september 2022 kl. 10.30
Sted: Nordlandet grendahus, Tjeldbergodden

 

Kl. 10.30 – kl. 10.45 Næringsutvikling – behov og muligheter

Hanne-Berit Brekken, ordfører Aure kommune


Kl. 10.45 – kl. 11.30 Oppdatering fra industri- og kraftaktører
Nicholas Lundberg, Wacker Holla
Magnus Runnerstrøm, TrønderEnergi/Aneo
Synnøve Norland, Equinor

 

Kl. 11.30 – kl. 11.40 Produksjon i regionen?
Jan Einar Gjerde, Aure Næringsforum

 

Kl. 11.40 – kl. 12.00 Noe å bite i

 

Kl. 12.00 - kl. 13.00 Nettutvikling
Hans Olav Ween, Statnett (Teams)
Hanne Stensen, Tensio
Olav Egil Hoem, Mellom

 

Diskusjon om veien videre for samarbeidet for sterkt nett til kysten

 


Kl. 13.00 – kl. 13.15 Oppsummering
Ole L. Haugen, ordfører Hitra kommune

 

Hjertelig velkommen! Ingen påmelding.

0