Nå har din bedrift muligheten til å bli Miljøfyrtårn

Helen Hartel Rådgivning AS organiserer nettkurs for å bli Miljøfyrtårn i samarbeid med Midtnorsk HMS-senter AS.

 

Kurset består av 3 kursdager ledet av godkjent Miljøfyrtårnkonsulent Helen Hartel og bedriftsbesøk av HMS Rådgiver(e) for å se på miljøaspekter ved driften.

 

Møtedatoer: onsdagene 3. februar, 17. februar og 3. mars

 

Mål: Sertifisering før sommerferien.

 

Hva er et miljøfyrtårn:

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling.

 

Gjennom et digitalt system får virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir virksomheter gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

 

Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn. 

 

Ledende i Norge
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

 

Over 7000 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Med tilpassede kriterier for over 80 ulike bransjer, gjør Miljøfyrtårn bærekraft konkret og lønnsomt. 

 

Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

 

Er dette noe for din bedrift så kontakt: 

Kursholder Helen Hartel (e-post hln.hartel@gmail.com, telefon 948 34 929). Se https://helenhartel.no/ for mer informasjon om kursholder.

0