Nå ser Salfjord også mot Tustna.

Salfjord 2 har ligget i planene lenge da det er viktig med vekstmuligheter utover de planer vi har på Tjeldbergodden.

 

Salfjord sine aksjonærer ønsker at vi skal utvikle oss i Aure og Salfjord 2 er planlagt på Tustna hvor det ligger godt tilrette for etablering med vår type landbasert oppdrettsteknologi, sier Ramsvik til Tidens Krav 1 april. Les hele saken i TK Link (+ sak)

 

Salfjord vurderer nå å igangsette prosessen med å etablere byggetrinn to allerede nå.

 

Salfjord 2 er planlagt i et 300 mål stort område på Hyttneset på Tustna, der Salfjord selv vil bruke 120 mål og tilrettelegge for at resten av området kan brukes til annen industri som hører naturlig sammen med landbasert oppdrett eller har viktige synergier. Dette mener Ramsvik kan støtte opp under regionens ambisjoner for å bli et senter for havnæringer.

 

I forrige uke ble det arrangert et digitalt nabomøte og Ramsvik fikk flere innspill. Blant annet var temaet om tilkomstvei viktig for mange av deltagerne.

 

Vi ønsker bred støtte i kommunen, hos politikere og i lokalsamfunnet. Det er viktig for oss å opptre ryddig, med åpne prosesser og høringer, og at forventninger avklares så tidlig som mulig.

0