Næring i hele Aure!

Svein Monsø hadde i avisinlegg i TK den 23 november et supplement til Ole Ledahls innlegg i Tidens Krav 20. november 2020.

 

 

Ett av de industrielle tyngdepunktene i Aure ligger på Nordlandet, med blant annet Equinors (Statoils) og AGAs anlegg på Tjeldbergodden. Det tyngste næringsområdet i Kristiansund ligger i byen, på Nordlandet.

 

Jeg har vært så heldig å ha hatt min arbeidsplass på Nordlandet i til sammen 18 år. Først 5 år på Nordlandet i Aure hos Statoil (som de het på 90-tallet). Etterpå har jeg vært hos to bedrifter på Nordlandet i Kristiansund - sist i over 11 år for Umoe Sterkoder.

 

Hele tiden, mens jeg har jobbet på de to «Nordlandene», har jeg bodd på Sagvågen / Foldfjorden i Aure. I mitt hode - ca midt mellom de to næringsområdene. Jeg bor på den fineste plassen i Aure og har hatt anledning til å jobbe for de mest spennende bedriftene i mitt nærområde.

 

I denne perioden på 18 år har det skjedd en revolusjon i Aure når det gjelder utbygging av veier og bruer. Bedre kommunikasjoner har gjort at det er raskere og tryggere å komme frem, og offentlige tilbud har blitt trimmet i forhold til dette, og til behovet. Nattestengte ferger er erstattet med bruer på hver side av Ertvågsøya.

 

Ole Ledahl framskriver stor vekst på Nordlandet i Aure. Rikingen Christen Sveaas har skjønt at det er lurte å kaste inn mange ti-talls millioner på satsing i Aure, og forventer nok god avkasting. Selskapet heter Lumarine AS og ligger på Tømmervåg. I dag ca 24 ansatte, og med voldsom vekst. I fjor reiste jeg gjennom Aure med Ocean Network og vi besøkte blant annet en bitte liten bedrift i Bioparken på Nordlandet (3 ansatte) som fortalte at her er det ikke mye å se, men kom igjen senere - Lumarine AS har kjøpt oss opp! I dag teller de 26 ansatte - og er på størrelse med opphavet på Tømmervåg.

 

De ansatte hos Lumarine kan med fordel bo på Sagvågen, og vil ha like lang kjøretur til Nordlandet som til Tømmervåg.

 

Mye stein skal sprenges på Nordlandet i Aure før Salfjord kan gjøre rogn til fisk. Kristiansundere følger vel med på meningsutvekslingene om Bolgneset, og her er det paralleller. I Aure har vi Salfjord sitt landbaserte oppdrettsanlegg-prosjekt i tillegg til Taftøy Næringspark. Kristiansunderen og industrimannen Finn Backer har valgt å kjøpe aksjer i Salfjord. Bolgneset sliter med å definere startlinjen og har vel ingen investorer enda - annet enn Kristiansund kommune?

 

Jeg må minne Ole Ledahl og andre lesere på at Nordlandet i Aure ligger i kommunegrensa mot Heim kommune (og Trøndelag fylke). Når Statoil rekrutterte ansatt i midten av 90-tallet var det mange tilflyttere som bosette seg på Kyrksæterøra. Folk bosetter seg der de vil i forhold til familien sine behov og ønsker. Det er få som bygger seg enebolig ved grensegjerdet til en fabrikk.

 

Sagvågen / Foldfjorden ligger som nevnt midt i kommunen med 10 minutters vei til Sletta Verft / MB Hydraulikk og Mowi sitt landbasert, gigantiske klekkeri i Imarsundet. Jeg nevner disse tingene som Ole Ledahl glemte til tross for at Nordlandet grendalag jobber for vekst og utvikling i hele Aure kommune.

 

Kilde: Tidens Krav 23 november 2020

0