Naturbasert reisleiv i en ny framtid

NMBU inviterte til seminar om det naturbaserte reiselivet i en ny framtid den 15. oktober, 2021. 

 

Aure som en stor reiselivskommune og med ambisjoner om ytterligere vekst gjennom vårt hovedprosjekt reiselivsutvikling i Aure, økt verdiskapning - viltturisme har et veldig stort potensial og mye å lære ved å hente kunnskap gjennom seminaret til NMBU.

 

 

Noen av de spennende tema som ble belyst:

  • BIOTOUR – Fra stedsbaserte ressurser til verdifulle opplevelser
  • Framtidens viltturismeopplevelser
  • Guiding i det nye naturbaserte reiselivet
  • Når turen blir for tøff: Hvordan forstå nye turister i naturen, med «utdødd» naturkunnskap?

 

 

Video av seminaret ligger ute på Youtube, se https://www.youtube.com/watch?v=rGgTpMjVsvE

Anbefales!

0