Sluttrapport forprosjekt Reiseliv i Aure

Innovasjon Norges rapport om verdiskapning i reiselivet 2019 viser at Aure har en
verdiskapning på +15 MNOK. Dette er mer enn vår nabokommune Smøla, men samtidig ser vi at Aure ligger noe bak en del tilsvarende kommuner på Nordmøre

 

Noe av reiselivet i Aure er organisert gjennom Kyststreif, en medlemsorganisasjon for
reiselivsbedrifter med felles markedsføring og profilering. Kyststreif sine medlemmer tilbyr
et bredt spekter av reiselivsprodukter innenfor kategoriene overnatting, servering,
produkter og opplevelser.

 

Aure kommune har reiseliv som et av sine satsningsområder i strategisk næringsplan og er flinke til å følge opp reiselivsbedriftene i kommunen. Et felles hovedprosjekt vil støtte opp om kommunens reiselivsarbeid.

 

Kundegruppene som i dag benytter seg av reiselivets produkter er all hovedsak
lokalbefolkning og hyttebeboere i kommunen. Av tilreisende viser Visit Nordvest sin
kundeanalyse at hoveddelen av besøkende er par over 50 år som er på bilferie og i all
hovedsak nordmenn, og at det største kundegrunnlaget av utenlandske reisende er tyskere.

 

Dette viser at Aure som reislivsdestinasjon har store muligheter for utvikling.

Sammendrag forprosjekt reiseliv
0