Statnetts konseptvalgutredning Nordmøre og Romsdal

ANF tok initiativ til et møte om nettstruktur på Nordmøre som ble gjennomført i går 4 mars, med deltakere fra bla KNN, ANF, Fylket, Neas, Equinor, kommune og ordførere.

 

 

Vi er alle omforente om utviklingen mot elektrifisering som skjer i samfunnet generelt og industrien spesielt, og dette vil bare øke i tiden som kommer.

 

I vår kommune og på Nordmøre generelt er det et stort potensial for etableringer som kan bli realisert om vi først har tilgang på stabil grønn kraft. Tjeldbergodden og Taftøyan er gode lokasjoner for å lokale næringsliv-etableringer samt veldig godt strategisk plassert for å forsyne Norskehavet.

 

Vi vet at Draugen og Njord har planer om å bli elektrifisert fra land, men ser at pga. tilgang strøm er område i Nord-Trøndelag skissert som beste løsning. Se Draugen plan 

 

Dette er som høna og egget. Ingen selskaper/konsern vurderer å etablere seg i en region der det ikke er kraft og Statnett ønsker ikke å etablere kraftlinjer uten at det overveiende sannsynlig at det blir industrietableringer. Samfunnsansvaret må tas politisk.

 

Stor enighet blandt møtedeltakerne om at vi sammen skulle jobbe for å få oppdatert Statnett`s konseptvalgutredning med ytre kyst-trase Snilldal - Tjeldbergodden - Kristiansund - Fræna. 

 

------------------------------------------------------------------------------

 

Statnett har laget en mulighetsstudie med konseptvalgutredning for Nordmøre og Romsdal. Bakgrunn er en akselerert elektrifisering som gir behov for en enda raskere utvikling av nettet, men også mer fleksibel tilknytting av kunder.

 

Nettselskapene skal sammen bidra til en samfunnsøkonomisk rasjonell utbygging av regional og transmisjonsnett gjennom koordinerte, langsiktige vurderinger av kraftsystemets utvikling. I arbeidet med kraftsystemutredninger involveres ulike aktører. Dette har til hensikt å gi samfunnet en felles forståelse for mulige endringer i kraftsystemet.

 

Det er store forbruksplaner, men knapp kapasitet i dagens nett. Hva planlegges fremover?

Konsepter som i mulighetsstudien forkaster er 420 KV linje fra snillfjord om Tjeldbergodden og videre til Kristiansund (ytre Nordmøre) Hva vil dette bety for fremtidig næringsutvikling på Tjeldbergodden og Nordmøre som helhet? 

 

Trykk på "grønn" knapp under så får du lastet ned studien som PDF-fil

Presentasjon fra Statnett dialogmøte 3
0