Taftøy næringspark

Innsigelse fra Aure Næringsforum

 

 

Taftøy næringspark - opsjonsavtale mellom Aure kommune og Heim kommune og Taftøy Næringspark AS(SUS)

Aure Næringsforum er gjennom saksliste til innkalling, formannskapsmøte den 19 september gjort kjent med at det er planer om å inngå en opsjonsavtale med eiendomsutviklingsselskapet RELOG uten at flere tilbydere får mulighet til å vise sin interesse.

 

Dette mener vi er svært uheldig all den tid det er utarbeid et salgsprospekt med hensikt nettopp å få flere interessenter på banen. Taftøy næringspark er det eneste industriområde i Aure som er klargjort for industrietablering på kort sikt, og derfor i seg selv verdifullt. Vi kjenner til at det er flere aktører som er interessert i området, og med det nye prospektet så kan næringsparken markedsføres på en helt ny måte.

 

Aure Næringsforum forventer at Aure kommune ved kommunestyret stopper denne opsjonsavtalen og går bredt ut med et salgsprospekt det alle på lik linje kan komme med bud.

 

Kan godt være at RELOG er riktig partner, men her bør et samlet næringsliv få like muligheter!

 

 

Mvh

Aure Næringsforum

22 september 2022

0