Equinor Tjeldbergodden

Gassmottaksanlegg og luftgassfabrikk.

 

Kontaktperson: Kjerstin Otelie Wilhelmsen

Epost: kjw@equinor.com

Tlf: 41 57 12 84

 

Bedriftsbesøk

Hjemmeside

Facebook

 

Metanolfabrikk, gassmottaksanlegg og luftgassfabrikk

Industrianlegget Tjeldbergodden på Nordmøre består av tre fabrikker; metanolfabrikk, gassmottaksanlegg og luftgassfabrikk. Anlegget ble offisielt åpnet 5. juni 1997.

Metanolfabrikken er den største i Europa. Da den ble åpnet, var det første gang naturgass ble anvendt til industriell produksjon i stor målestokk i Norge. Metanolfabrikkens produksjonskapasitet er på omlag 900.000 tonn metanol årlig, og får tilførsel av gass fra Heidrun-feltet på Haltenbanken via den 25 mil lange 16" rørledningen, Haltenpipe.

0