NEKTON settefisk, Sagvågen i Aure

Settefiskanlegg for produksjon av smolt.

 

0