Tjeldbergodden Rensefisk AS

Produserer og leverer rognkjeks til oppdrettsnæringen langs Trøndelagskysten.

0